Najväčší prieskum spotrebiteľského správania na Slovensku

Získať prieskum

  Report pošleme e-mailom, nevahajte sa na nas obratit s interpretaciou alebo požiadavkou na FULL report

  Objednať konzultáciu

   Ozveme sa hneď ako to bude možné. Alebo nám rovno zavolajte 🙂

   O conzoomerovi

   Zámerom prieskumu, ktorý na sklonku roka 2022 zrealizovala agentúra MARK BBDO v spolupráci s poradenskou firmou ASPIRO, bolo zistiť, ako veľký bude mať vplyv zhoršená ekonomická situácia domácností na spotrebiteľské správanie a či spotrebitelia ostanú verní svojím značkám alebo siahnu po lacnejších alternatívach.

   Ciele prieskumu:

   1. Zachytiť zmeny v spotrebiteľskom – a predovšetkým nákupnom – správaní, ku ktorým dochádza v dôsledku zásadných spoločenských, ekonomických a politických udalostí
   2. Identifikovať zmeny, ku ktorým dochádza pod vplyvom postupujúcej a čoraz rýchlejšej digitalizácie spôsobenej pandémiou COVID-19.
   3. Zmerať dôležitosť a faktory ovplyvňujúce zákaznícku lojalitu v tomto meniacom sa prostredí a na základe historických dát a sledovania trendov v čase ich správne interpretovať.
   4. Pomôcť našim klientom identifikovať hrozby či nové príležitosti pri vývoji ich obchodných stratégií resp. presnejšie identifikovať priestor pre inovácie ich klientských propozícií.

   Metodológia

   Cieľová skupina:

   SR reprezentatívna vo veku 16 a viac rokov

   Veľkosť vzorky (N):

   3 000 respondentov

   Kvóty:

   Pohlavie, vek, kraj, vzdelanie, veľkosť miesta bydliska

   Obdobie zberu dát:

   12. – 25. 10. 2022

   Metóda zberu dát

   CAWI (Computer Assisted Web Interview)

   Dĺžka dotazníka:

   50 minút

   Zber dát

   MNForce

   Spracovanie údajov

   MARKBBDO

   Obavy z ekonomickej krízy – key learnings

   Bude horšie a ...„neprejde to“.

   Domácnosti citeľne obmedzujú spotrebu. Celkovo očakávajú ďalšie „dočasné“ zhoršenie ich ekonomickej situácie, ale zatiaľ si plne neuvedomujú trvalý charakter dopadu na rozpočet domácnosti.

   Šetrenie na väčších položkách

   ako sú dovolenky, stravovanie v reštauráciách, donáška jedla, luxusné produkty, beauty produkty a iné … hľadajú väčšie úspory.

   Naopak, čoho sa zákazníci nechcú vzdať, je online oxygen.

   Mobilné dáta a pevný internet sú položky, ktoré – popri základných potravinách a drogérie každodennej potreby – spotrebitelia obmedzujú najmenej.

   Hľadanie alternatív.

   Zákazníci sú ochotní skúšať nové spôsoby nakupovania a nové produkty.

   Pre-owned market sa nedá ignorovať.

   Aktuálne hľadanie úspor a mimoriadnych jednorázových výnosov skokovo navýši aktivitu spotrebiteľov v tejto oblasti a môže viesť k trvalejšej zmene chovania. V spojení s témou udržateľnosti predstavuje príležitosť k vybudovaniu novej propozície.

   Nákupné správanie – key learnings

   Posun od impulzívneho k plánovanému nakupovaniu,

   čoraz viac individualizovaného a uvedomelejšieho nakupovania.

   čo najpohodlnejší nákup

   V nákupných stratégiách sa – okrem tradične čo najnižšej ceny, – do popredia dostáva čo najpohodlnejší nákup: najbližší obchod, čo najmenej zákazníkov v obchode, prehľadnosť ponuky v záujme rýchleho nákupu.

   Consumer-to-consumer marketing.

   Pri rozhodovaní hrá kľúčovú rolu odporúčanie rodiny a známych,”moja” bublina.

   Zákaznícka skúsenosť – key learnings

   Zákazníci predbehli firmy v presune do digitálu

   COVID zintenzívnil trend prechodu do digitálneho prostredia – a to bez rozdielu vekových skupín zákazníkov, na čo mnohé firmy zatiaľ nedokážu adekvátne zareagovať. Cez všeobecnú deklaráciu „orientácie na zákazníka“ bolo takmer 80% zákazníkov nútených v posledných 6 mesiacoch riešiť problém s nutnou intervenciou.

   Posun v digitálnej obsluhe

   a celkovej UX bude zásadný diferenciátor a zároveň pomôže nákladovo „odbremeniť“ drahé fyzické kanály.

   Nová funkcia pobočiek.

   Mali by byť výkladnou skriňou a poradenským miestom, no zatiaľ rutinná obsluha – nekvalitný alebo chýbajúci self-care (Klient vie o produkte/službe často krát viac, než obsluhujúci personál).

   Otvorený priestor zásadne inovovať tradičné nástroje

   Letáky stále fungujú, otvára sa možnosť ich nahradiť personalizovanou digitálnou službou a personalizovaným offeringom.

   Zákaznícka lojalita – key learnings

   skutočná lojalita sa na bodovom systéme nedá postaviť

   Napriek tomu, že používanie bodov sa zvyšuje, skutočná lojalita sa na bodovom systéme nedá postaviť.
   o Opakovaný nákup nie je lojalita.
   o Zľava nie je dlhodobý diferenciátor a lojalitu nevytvorí.

   vzťah, emocionálny záväzok

   Zákaznícka lojalita je predovšetkým vzťah, emocionálny záväzok k značkám, ktoré si zákazník obľúbil. Ak má značka vybudovaný so spotrebiteľmi emocionálny vzťah, môže uniknúť z transakčnej komoditnej, pasce.

   Spoločenská angažovanosť začína mať dopad.

   Cez očakávané obmedzenie spotreby a hľadanie úspor na strane domácnosti ako okamžitou reakciou na ekonomické otrasy, téma spoločenskej angažovanosti začína byť významná.

   Digital – key learnings

   Online oxygen.

   Už nemá zmysel klásť respondentom otázku “ako často sa pripájate na internet?”, keďže väčšina z nich je prostredníctvom smartfónov online prakticky neustále.

   Digitálne technológie čoraz viac používajú aj ľudia v seniorskom veku:

   vybavovanie bežných vecí ako je internet banking, online nakupovanie, písomný styk s úradmi, ale aj používanie sociálnych médií.

   Jednostranná lojalita nestačí.

   Firmy nechávajú zákazníkov opakovane zadávať údaje, ktoré o nich vedia a ponúkajú mu produkty, ktoré dávno kúpili (sekundárny efekt internetového výkonnostného marketingu).

   Zákazníci každú firmu porovnávajú s inými firmami, ktoré už digitálne sú

   Zákazníci dnes už každú firmu porovnávajú s inými firmami, ktoré už digitálne sú alebo priamo vznikli (newcomers) – a to aj mimo priameho konkurenčného rámca.

   Autorský tím

   Partner agentúry MARK BBDO s viac než 30 ročnými skúsenosťami v oblasti marketingu a komunikácie
   Marian Timoracký
   Sociologička a prieskumníčka s takmer 20-ročnou praxou v oblasti marketingu a prieskumu trhu
   Terézia Šabová
   Dátový špecialista a konzultant s vyše 20 ročnými skúsenosťami v oblasti spracovania dát marketingového prieskumu
   Zuzana Zimanová
   Zakladateľ konzultačnej firmy Aspiro s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v oblasti strategického a digitálneho poradenstva
   David Března
   Expert na digitálnu transformáciu vo finančnom a energetickom priemysle
   Michal Března
   Expert na digitál a kreatívne digitálne stratégie, vrátane business design pre banky, verejný sektor a retail
   Václav Karger

   Kontakt

   Marian Timoracký
   MARK BBDO

   marian.timoracký@bbdo.sk
   + 421 903 557 599 www.bbdo.sk

   Enrik Biath
   Aspiro

   enrik.biath@aspiro.sk
   + 421 914 326 861

     Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.

     Používame cookies.